Machete reklamuje napój Liptona

W poklatkowej animacji streszczającej film i z głosem samego Dannego Trejo. Awesome!

Reklamy